Rovar és rágcsálóirtó

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Címlap Jogszabályok

jogszabályok


A fontosabb jogszabályok


Járványügyi rendelet

Részlet a 18/1998. (VI. 3.) NM, (úgynevezett járványügyi) rendeletből:
a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről
36. § (1) A fertozo betegséget terjeszto vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és egyéb ízeltlábúak (a továbbiakban: rovarok), valamint a rágcsálók (a továbbiakban a rovarokkal együtt: egészségügyi kártevok) megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelozésérol, távoltartásukról, rendszeres irtásukról (a továbbiakban együtt: védekezés) az Eütv. 73. § (1) bekezdése szerint gondoskodni kell.
Csótányok ellen:
A csótányok megtelepedésének és elszaporodásának megelozése érdekében évente legalább két alkalommal vegyszeres kezelést kell végezni:
a) egészségügyi, gyermekvédelmi és oktatási intézményekben,
b) élelmiszerek és italok eloállítására, tárolására, szállítására és forgalmazására szolgáló helyeken (üzemekben, üzletekben, raktárakban stb.),
c) piacokon és vásárcsarnokokban,
d) vendéglátó-ipari és közétkeztetési egységekben,
e) tömegszállásokon.
Rágcsálók ellen:
A rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelozése érdekében évente két alkalommal rágcsálóirtást kell végezni
a) egészségügyi intézményekben,
b) élelmiszerek és italok eloállítására, tárolására, szállítására szolgáló helyeken (üzemekben, üzletekben, raktárakban stb.),
c) vendéglátó-ipari és közétkeztetési egységekben,
d) piacokon és vásárcsarnokokban,
e) szeméttelepeken, települési folyékony hulladékot ártalmatlanító telepeken és a csatornahálózatban,
f) állattenyészto és állattartó telepeken, városi területen fenntartott istállókban, állatkertekben,
g) szerves ipari nyersanyagokat (bor, csont stb.) feldolgozó vállalatok üzemi területén,
h) romépületben, nagyobb épületbontások és építkezések területén,
i) folyó- és állóvizek, nyitott szennyvízlevezeto árkok lakott területen fekvo patkányjárta partszegélyein,
j) folyami és tóparti kikötokben, vasúti pályaudvarokon, repülotereken.
Ágyi poloska ellen:
Az ágyi poloska megtelepedésének és elszaporodásának megelozése érdekében évente legalább két alkalommal vegyszeres kezelést kell végezni:
a) szállodákban,
b) üdülokben,
c) diákotthonokban,
d) munkás- és tömegszállásokon,
e) minden más olyan helyen, ahol a lakók gyakorta cserélodnek.
Embervért is szívó bolhák
A bolhák megtelepedésének és elszaporodásának megelozése érdekében évente legalább két alkalommal vegyszeres kezelést kell végezni
a) olyan nagyforgalmú helyeken, ahol a padló hézagos és a széksorok rögzítettek (pl. mozik, színházak, egyéb szórakozóhelyek, várótermek stb.),
b) közforgalmú jármuveken.

Élelmiszerhigéniai rendelet

Részlet a 90/2003. (VII.30.) FVM-ESZCSM együttes rendelet az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer higiéniai feltételeiről:
1.sz. melléklet 2.9-2.17
Állati kártevők, rágcsálók és rovarok elleni védekezés az élelmiszer-előállító, feldolgozó, és forgalmazó helyeken
2.9. Olyan műszaki feltételeket kell teremteni (pl. légfüggöny, rovarháló, csapda), amelyek megakadályozzák a rágcsálók, rovarok és madarak behatolását, megtelepedését.
2.10. A kártevők elleni védekezést rendszeresen, tervezett program szerint kell végezni, amelynek tartalmaznia kell a megelőzési, az ellenőrzési és az ellenőrzés során fertőzöttnek talált helyeken szükségessé váló irtási feladatokat, továbbá az előre tervezett munkavégzési időpontokat.
2.11. A kártevők jelenlétének nyomon követése érdekében a 2.10. pontban leírt program szerint rendszeresen objektív módszerekkel ellenőrzéseket, vagy ennek hiányában évenként legalább kétszer a fertőzöttségtől függetlenül vegyszeres kezelést kell végezni. Kártevő-fertőzöttség észlelése esetén a 2.12. és 2.13. pontokban foglaltak szerint kell eljárni.
2.12. A rágcsálóirtást lehetőleg a szomszédos területekkel összehangoltan, ha szükséges, ismételten oly módon kell elvégezni, hogy a mérgező hatású anyagok kihelyezése az élelmiszer-előállítást, -feldolgozást vagy -forgalmazást, illetve azoknak a környezetét ne veszélyeztesse. Az irtószer kihelyezési helyeket meg kell határozni. Az adott létesítmény egész területén, az épületen belül - kivéve azokat a helyiségeket, amelyekben csomagolatlan élelmiszer van - és kívül, a rágcsálók ellen kihelyezett számozott búvó-mérgező ládák elhelyezését nyilvántartó térképet kell készíteni. A kihelyezett búvó-mérgező ládákat 1-től felfelé haladó arab számmal kell jelölni. Búvó-mérgező ládának csak figyelmeztető felirattal ellátott, lezárható, a környezeti hatásoknak ellenálló anyagból készült, ki- és bemeneti nyílással ellátott, belül osztottan elválasztott szerelvény alkalmazható. Ezek padozatát finom homokkal kell felszórni, hogy az esetleges behatolás ellenőrizhetővé váljon. A ládákba a mérgezett csalétket úgy kell elhelyezni, hogy az abból ne szóródhasson ki, illetve, hogy az ellenőrzés alkalmával az irtószerből történő fogyasztás megfigyelhető legyen.
2.13. A rovarok által veszélyeztetett helyeken szükség szerint, de legalább évenként kétszer - a helyiségek kiürítésével egybekötött nagytakarítás után - hatékony rovarirtást kell végezni oly módon, hogy a mérgező hatású anyagok kihelyezése, kijuttatása az élelmiszer-előállítást, -feldolgozást és -forgalmazást, illetve azoknak a környezetét ne veszélyeztesse.
A rovarirtás idejére a csomagolatlan élelmiszert a helyiségből el kell távolítani, vagy megfelelő védelméről gondoskodni kell. A rovarirtás után meg kell győződni arról, hogy mérgező anyag nem maradt vissza azokon a felületeken, amelyek a feldolgozásra kerülő élelmiszerekkel érintkezésbe kerülhetnek.
2.14. A számmal ellátott búvó-mérgező ládákban elhelyezett irtószerekből történő fogyásról az üzemeltetőnek heti rendszerességgel nyilvántartást kell vezetnie. A kártevők elleni szervezett megelőzési, ellenőrzési és védekezési tevékenységeket úgy kell dokumentálni, hogy abból kitűnjön a létesítmény kártevő-fertőzöttségének mindenkori állapota. Az ellenőrző hatóságoknak a nyilvántartást minden esetben be kell mutatni.
2.15. Az állati kártevők, rágcsálók és rovarok ellen a 2.12. és 2.13. pontban meghatározott feladatokat csak engedéllyel rendelkező kártevőirtó, illetve megfelelő szakképesítéssel (egészségügyi gázmester, kártevőirtó szakmunkás, egészségőr-fertőtlenítő) rendelkező személy végezheti el.
2.16. Az egészségügyi kártevők elleni védekezést az intézet irányítja és a hatóságok ellenőrzik.

 
Török Tibor egészségügyi kártevőirtó   06-70-378-4691
Török Tibor egészségügyi kártevőirtó   06-70-378-4691
Török Tibor egészségügyi kártevőirtó   06-70-378-4691
Török Tibor egészségügyi kártevőirtó   06-70-378-4691
Török Tibor egészségügyi kártevőirtó   06-70-378-4691
Török Tibor egészségügyi kártevőirtó   06-70-378-4691
Török Tibor egészségügyi kártevőirtó   06-70-378-4691
Török Tibor egészségügyi kártevőirtó   06-70-378-4691
Török Tibor egészségügyi kártevőirtó   06-70-378-4691
Török Tibor egészségügyi kártevőirtó   06-70-378-4691

Információk

Rovar, kártevő, rágcsáló irtás, online megrendeléssel!